Вторник, 25 Септември 2018 г.
новини от последните 24 часа: 2359
Лупа
Искаш да работиш в защита правата на човека? Знаеш какво е ВКБООН, ЕСПЧ и КЗД без да проверяваш в Google? Като чуеш за нередност, първа/и ли се включваш като доброволец в правозащитни инициативи? Питаме, защото точно така си представяме идеалния кандидат, който да се присъедини към екипа на Български хелзинкски комитет. Ще очакваме твоето CV и мотивационно писмо на jobs@bghelsinki.org до 28.09.2018 г., ако отговаряш на следните изисквания:
 • притежаваш стратегическо мислене и имаш опит в създаването на комуникационни стратегии;
 • работил/а си върху застъпнически кампании за промяна на политики, законодателство или обществени нагласи;
 • имаш опит в ръководенето на екип и умееш ефективно да мотивираш служителите си;
 • притежаваш креативност, аналитично мислене и организационни умения, чрез които развиваш застъпнически кампании и организираш събития;
 • инициативен/на си и винаги гледаш как да подобриш работата си;
 • умееш да работиш ефективно с журналисти и медии;
 • писането и управлението на проекти не е чуждо за теб;
 • можем да ти се доверим за редакции на текстове, защото владееш перфектно българските правописни, пунктуационни и стилистични правила;
 • гордееш се с високата си професионална етика и култура на общуване и не се притесняваш да се свързваш с институции, организации, поддръжници и др.;
 • имаш опит в изработването на комуникационни материали;
 • имаш интерес/познания в областта на фондонабирането и устойчивия контакт с дарители;
 • когато имаш работа с непозната за теб област, смело се захващаш и се информираш;
 • английският ти език е на много добро ниво и не се притесняваш от преводи от и на английски език, както и от общуване с чуждестранни организации, активисти и медии.
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for you - Game Designer to join our team of Tabtale. If you’re a team player who loves working in a dynamic environment and are passionate about making mobile games, keep reading! A leading mobile game publisher with over 1B downloads to date, is looking for a Game Designer. Join our creative team! Our ideal candidate should have previous experience creating successful mobile games. Are you up for the challenge?  Responsibilities: Design game economy, game mechanics & monetization Create clear & complete game design documentation for game content & features Communicate and prioritize game design to relevant stakeholders; facilitate the production process and be involved in critical review milestones Lead and balance game KPI based on data analytics and market trend decisions Help come up with new & accurate game themes
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for you Meeting Planner to be part of Kenes team-one of the world's leading Professional Conference Organizers of medical and scientific events. Kenes is looking for a Meeting Planner to join their Operations department. The Meeting Planner will manage all operational aspects of conferences in accordance with the provided timeline, specs and budget. The Meeting Planner will also manage an operational Gantt including schedules set for supporting departments (i.e. managing project timelines of additional team members, such as volunteers). The Meeting Planner will further ensure that the client expectations are met, coupled with ensuring the highest level of service and adherence to company standards.  
Обяви за работа

Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for RT Embedded Software Engineer to join the team of Essence. Responsibilities: • Development of SW for real-time embedded systems • Analyze, understand, implement and test requirements • Debug malfunctions
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for RT Embedded Software Team Leader to join the team of Essence.  
Обяви за работа
Senior Java Developer Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for you - Senior Java Developer to join the team of Tabtale. They are recognizable as a Top 10 Mobile Games Publisher, producing rich and high-quality digital adventures. The Senior Java Developer will be working on integrating data from multiple resources, manipulate and stream into the company DWH. Will also construct, test and maintain complex architectures such as databases and Large-scale data processing systems using Java, Python and other cloud-based tools. Responsibilities: • Design, develop, test, and implement ETL processes using Java programming language and Python scripts • Develop unit and integration test procedures • Work independently as a team member in an Agile fast-paced development environment under the direction and supervision of senior technical lead • Write documentation of new or existing programs to ensure effective communication • Be responsive to deadlines and work well under pressure, meeting multiple production objectives and deadlines.
Обяви за работа
„Джой Фешън“ ЕООД търси своя ИТ гуру. Ако сте човек, който търси предизвикателства, Ако искате свобода при реализиране на своите идеи, Ако сте смел и търсите безстрашни съмишленици – ще се радваме да сте част от нашия екип! Ние сме собственици на вериги ZEISS VISION CENTER, GRAND OPTICS & JOY OPTICS. Лидери сме на оптичния пазар, защото имаме невероятни лидери в своя екип. Търсим поредния такъв, който да:
 • Формулира и управлява стратегии и планове за информационни и комуникационни технологии.
 • Организира, управлява, координира и усъвършенства дейностите, свързани с внедряването на нови и съществуващите към момента информационни технологии в Дружеството.
 • Организира и управлява избора и инсталирането на информационни и комуникационни технологични ресурси и осигурява необходимото обучение за работа с тях на потребителите.
 • Оценява технологиите използвани в организацията и необходимостта от тях, препоръчва подобрения, свързани с хардуера и софтуера.
 • Участва в екипа по внедряване на ERP система в Дружеството.
 • Осигурява условия за висококачествено информационно обслужване на служителите в Дружеството. 
 • Отговаря за подръжката на ИТ-оборудването в централния офис и изградената мрежа, бази данни и уеб сайтове на Дружеството.
 • Контролира сигурността на информационните и комуникационните системи.
Обяви за работа
Специалист „Връзки с корпоративни клиенти” (Кредитен специалист корпоративни клиенти) към Корпоративен център София на Банка ДСК ЕАД  Ref: 004 Основни задължения:
 • Съдейства за ефективното и безпроблемно текущо обслужване на кредитните лимити на клиенти на Корпоративен център.  
 • Оказва съдействие на клиентите при откриване на сметки и сключване на различни договори.  
 • Регистрира нови клиенти и свързани лица в информационната система на Банката.  
 • Дава нареждания към вътрешните структури на Банката за регистриране/усвояване/погасяване на заеми/гаранции, изготвя/актуализира погасителни планове.  
 • Отговаря за окомплектоваността на хартиените и електронни кредитни досиета и предаване/придвижване към съответните структурни звена в Банката.  
 • Създава предложения за индивидуални ценови преференции за съществуващи и нови клиенти.  
 • Подготвя оферти за клиенти и потенциални клиенти на Корпоративен център.  
 • Обработва финансови данни за корпоративни клиенти и изготвя рейтинг на клиентите.  
 • Изготвя референции, удостоверения и др. документи, по искане на клиентите.  
 • Извършва/участва в извършването на проверки на обезпечения на кредитополучателите, изготвя заявки за оценки на обезпечения в системите на Банката. Комуникира със съответните вътрешни звена отговарящи за валидация на оценки и за връзки с оценителски фирми.  
 • Изготвя различни видове отчети и др. информация за вътрешни цели на банката.  
 • Съдейства и изготвя договори за ползване на банкови продукти и услуги от клиентите.
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,500 professionals, is looking for QA Engineer to join the team of Ezbob. You will be part of a team building and testing the next generation of lending solutions. This position requires a self-motivated, enthusiastic and dynamic individual with strong technical and communication skills who can contribute in a team environment. Responsibilities • Create a detailed test designs for different system areas, test plans, test cases and tests reports in order to make sure product is released in its best possible quality. • Execution of manual tests cases (progression/regression & sanity) that ensure quality throughout our release schedule • Handling reproduction of field related issues
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,500 professionals, is looking for you - Full Stack Developer to join the team of Erevna Raya Teknologi. The person will work with UI/UX Designer & System Architect. Each developer is responsible for code documentation (comments are fine), quality & unit testing, and will go through QA testings.  
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for you - Senior Quality Assurance Engineer to join the team of Radwin. Responsibilities:  • Test Cases/Scenarios Preparation – Creates test sets, trace-ability matrix, creates manual test cases, estimation of QA process and holds review sessions with the DEV teams approval on QA artifacts. Uses business requirements, technical documentation and business process documentation to elicit test cases. Create a complete coverage map of test cases for project. Test Execution – Creates and participates in functional, non-functional and regression test passes for front end and back end test cases. Assists in creation of UAT test case scenarios. Executes and records results from manual test cases. The Senior Quality Assurance Engineer will work in partnership with the Lead QA to:  • Execute test cases ensuring coverage. • Update a traceability matrix for the project validating testing coverage for each requirement. • Document testing progress, results and defect management. • Provide details on testing summary and production readiness. • Report Management – Reports to Lead QA on the status of project work including review sessions, testing progress, defect management and issue management. Maintains a traceability matrix.
Обяви за работа
Matrix Global, the offshore division of Matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for - Embedded Linux Engineer to join the team of our costumer Harman, a Samsung company. Role description: The Red Bend Virtualization engineering development team develops hardware virtualization software (hypervisor) for automotive platforms based on ARM or Intel architectures, so they can run several operating system instances simultaneously. Primary role is to be part of the engineering development team and be able to:  •Design, code, test, debug, integrate, qualify, document and maintain virtualization software and associated operating systems (primarily Linux and Android) and hardware board support packages. This concerns existing software as well as new features that enhance the existing software.  •Work closely with customers, requiring travels, primarily to France and Asia.
Обяви за работа
Matrix global, the offshore division of matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for you - Data engineer (Java/ Python) to join the team of Tabtale. They are recognizable as a Top 10 Mobile Games Publisher, producing rich and high-quality digital adventures. The Data engineer will be working on integrating data from multiple resources, manipulate and stream into the company DWH. Will also construct, test and maintain complex architectures such as databases and Large-scale data processing systems using Java, Python and other cloud-based tools. Responsibilities • Design, develop, test, and implement ETL processes using Java programming language and Python scripts • Develop unit and integration test procedures • Work independently as a team member in an Agile fast-paced development environment under the direction and supervision of senior technical lead • Write documentation of new or existing programs to ensure effective communication • Be responsive to deadlines and work well under pressure, meeting multiple production objectives and deadlines.
Обяви за работа
Обяви за работа
Matrix Global, the offshore division of Matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,500 professionals, is looking for - Full-stack software developer to join the team of MinerEye for developing an innovative platform in the field of information governance and security. Based on sophisticated machine-learning algorithms, the system provides cutting edge and coherent presentation of data patterns, and lets the user interact with big-data sets intuitively.
Обяви за работа