Събота, 29 Април 2017 г.
новини от последните 24 часа: 864
Лупа
Вярваш ли, че притежаваш енергия и състезателен дух? Твоята страст са новите технологии, джаджите и можеш да продадеш всичко? Ако също така искаш да:
 • обслужваш на ниво клиентите на Мтел, според определените стандарти за качество в компанията
 • осъществяваш продажби спрямо заложените ти индивидуални и екипни месечни цели
 • познаваш пазара и тенденциите в телеком бранша
 • изграждаш позитивно отношение в комуникацията с клиентите
 • обслужваш клиентски плащания и администрираш осъществените продажби
Обяви за работа
Главен експерт управление на кредитния портфейл и методология на кредитния риск в Централно управление, гр. София Основни задължения и отговорности за позицията: •Наблюдава и контролира размера на кредитния портфейл на Банката, покритието на капиталовите изисквания за кредитен риск, утвърдените кредитни лимити; •Участва в изготвянето на уведомления и отчети за надзорни цели – големи експозиции, риск от концентрация, собствени средства и Ливъридж, съгласно Регламент(ЕС)575/2013; •Участва в подготовката на анализи, създаване на модели и методи за количествено измерване на кредитния риск, на който е изложена Банката; •Участва в изготвяне на процедури, правила, политики и стратегии или съответните части от тях касаещи идентифициране, измерване и управление на кредитния риск.
Обяви за работа
If you are good at:
 • collecting and analyzing functional and non-functional requirements related to the BSS landscape
 • creating relevant documents, technical specifications, etc.
 • performing impact analysis to assess the scope and technical impact of requested changes on
 • existing fixed systems and other BSS systems/functions
 • producing high level solution design documentation for new or existing platforms, services and products
 • working with IT development teams to create detailed system design specifications and suggesting
 • implementation approach for new or existing platforms, services and products
 • being a contact person with vendors/external contractors for BSS domain
Обяви за работа

We expand the scope of our VIP technical support team and we are looking forward a new Team lead If you:
 • want to take a higher step in your carrier, based on your experience
 • are ready to go through the exciting challenge of creating your new team
 • are motivate to develop and spread your potential as a technical support team leader
And you are passioned about:
 • leading technical team that supporting large enterprises and government institutions
 • supervising the performance of the team and making corrective actions so KPIs to be achieved
 • ensuring that all quality targets are reached and all company policies and procedures are followed
 • ensuring ISO standards to be used and observed
 • managing customer expectations and analyzing customer feedback
 • troubleshooting and resolving complex single or common issues
 • performing escalations of problem cases and following up until final resolution
 • implementing changes in processes, procedures, services, systems and keep documentation as per requirements
 • leading projects relevant to corporate customers support
 • empowering the team members to improve their results and keeping them motivated, dedicated and satisfied
 • setting high standards for self and the team, changing fast to address the dynamic challenges in customer service
 • and technical support daily life
 • being responsible for selection, training and tracking of the results of new comers
 • reporting directly to Head of 2nd level Customer service department
Обяви за работа
If you are good at:
 • Managing the SAP landscapes of the entire Telekom Austria Group
 • Managing the Oracle and/or HANA databases used by the SAP systems
 • Supporting SAP key users and business processes
 • Maintaining system documentation, policies and procedures
 • Ensuring standards compliance
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
Експедиция Мтел! Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е:
 • да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
 • да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
 • да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си
Обяви за работа
If you are passionate to: Manage & take responsibility
 • manage 1st level customer support /hotline 24x7/, including all activities performed by internal teams /100+ employees/ and outsourcing partners. In the scope of support activities all customer segments/product lines are included /fixed & mobile services; residential & business customers/
 • manage internal customer support /20+ employees/, including all activities to support external partners, key accounts and shops;
 • monitor closely and report all Customer Service KPIs with appropriate analysis and action plan to improve
 • manage strategic projects to develop Mtel’s Customer Service as best in class on the market
 • manage budget workload and resources, tools, changes needed to perform in the most competitive way with reasonable cost
 • coordinate Customer Service relationships with all other functions with the single goal to provide excellent customer experience
 • set challenging targets for all activities and take responsibility to achieve them
 • lead Waste-, Quality-, Change-, Risk-, Crises-, Faults & issues-, Innovations management within Customer Service area
Lead & Inspire
 • empower the team members & partners to improve their results and struggle with all resources to keep them motivated, dedicated and satisfied
 • set high standards for self and others, keep promises, change fast to address the dynamic challenges in hotline daily life
 • improve new comers onboarding, discover and promote talents, improve employees satisfaction
 • develop performance management system to provide better recognition, rewarding and engagement of the employees
Challenge & Improve
 • challenge and optimize processes, identify and implement improvements to help drive operational efficiency
 • develop corporate Customer Service standards to exceed customer expectations
 • update and improve Customer Service strategies and tactics to increase customer satisfaction and reach company’ operational excellence goals
 • develop various communication channels with the customers, including self-care on web, IVR, IoS & Android applications, etc.
Listen & Respect Diversity
 • build and maintain productive and aligned with company values relationships with direct reports, peers and customers
 • listen to the voice of the customers and team members
Обяви за работа
Обяви за работа