Петък, 23 Юни 2017 г.
новини от последните 24 часа: 858
Лупа
• Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time; • Arrange, lead business meetings and demonstrations. Provide after sales support to clients; • Prepare trade offers, tender documentation, negotiates price and other terms in the contracts; • Achieve personal as well as company targets set by the management;  • Analyze and comprehend costs of goods, profits and sales; Prepare sales reports;  • Communicate with the producers and support marketing activities by attending trade shows, fairs and various conferences. • Make researches and gather information for the market and competition.
Обяви за работа
- Посрещане, обслужване и консултация на клиенти относно избора на продукт от портфолиото на компанията - Добра информираност спрямо предлаганите продукти, а също и алтернативи на стоката, спрямо изискванията на клиента -Предоставяне на информация на клиентите за характеристиките и възможностите на всеки вид мебел - Отговаря за следпродажбеното обслужване на клиентите - Отговаря за аранжирането на стоките и техният търговския вид
Обяви за работа
- Посрещане, обслужване и консултация на клиентите относно избора на продукт от портфолиото на компанията - Работа на каса - Отговаря на телефонни обаждания и на електронна кореспонденция - Отговаря за продажбите от интернет страницата на магазина, като се грижи за опаковането и изпращането на стоката до краен потребител - Отговаря за следпродажбеното обслужване на клиентите - Отговаря на клиентски запитвания, свързани с наличността и характеристиките на стоката, спрямо изискванията на клиента
Обяви за работа

- Съставя алгоритми и блок-схема на програми за CNC машинa - Работи с универсален струг и други металообработващи машини (фреза, бормашина и др.) - Разчита чертежи и технологични карти за детайлите - Отговаря за качеството на произведените детайли - Извършва технически оглед на машините и контролира правилната експлоатация на оборудването
Обяви за работа
- Планира, организира и ръководи счетоводната политика и финансовите дейности в дружеството - Управлява целия финансово-счетоводен отдел на компанията, като участва в оценката и подбора на служители - Комуникира и води преговори с финансови и държавни институции - Подготвя финансови анализи, отчети, междинни и годишни прогнози - Изготвя бюджети и следи за тяхното изпълнение, като осигурява правомерно разходване на средства от всички направления в холдинга - Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на вътрешно фирмените правила - Прави предложения за оптимизация на дейността и взима дейно участие при ревизии и одити Основна роля на позицията -  Управлява дейността на финансово-счетоводния отдел и паричните потоци на компания от бързооборотния сектор, съгласно финансовата политика и българските счетоводните стандарти.
Обяви за работа
Силвър Стар е новият официален представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, започваме масирана кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България. Ако смятате себе си за комуникативен и сте мотивиран да вървите с нас по този път, ако имате достатъчно технически познания за автомобилите (теоретични и практически), ако умеете да разрешавате проблеми и да „продавате“ решения, ние Ви очакваме в екипа като: СЕРВИЗЕН КОНСУЛТАНТ за леки автомобили Mercedes-Benz Основни задължения на позицията:
 • Приемане на автомобили за ремонт и/или обслужване, обработка на сервизни поръчки
 • Организация на сервизната дейност и координиране работата на група монтьори
 • Осъществяване на първично диагностициране на автомобилите
 • Обслужване на клиенти по време на ремонт и/или техническо обслужване
 • Спазване изпълнението на задължителните стандарти на производителя и на компанията
 • Съблюдаване удовлетвореността на клиентите и продажби на съпътстващи услуги/продукти
 • Изготвяне на документи, свързани със сервизното обслужване
Обяви за работа
CATRO Bulgaria is part of a leading Austrian consultancy company for human resource management and development – CATRO Personalberatung. Our international team is dedicated to the mission of finding and selecting the best employees for our clients and developing their potential. Currently, we are searching for Kitchen Team Leader for our client IKEA – a leading international company group operating in the retail sector providing quality furniture and consumer durable goods. Main tasks and responsibilities: • Direct responsibility over the restaurant’s sales and profit goals as set by the FB manager • Ensure on a daily basis that the process of food production, preparation and presentation is at its best quality  • Continuously strive to improve customer service and satisfaction  • Ensure that all company, legal and health & safety guidelines are strictly followed • Managing and leading the team and distributing the work among the team members • Motivating the team to work towards achievement of the KPIs, related to the area of responsibility • Proactively monitoring the market trends and offering new practices for implementation
Обяви за работа
Key Responsibilities Coordinate Endeavor Bulgaria’s Search & Selection Process:
 • Develop expertise in strategic industry verticals and proactively screen high-potential entrepreneurs running companies with $200,000 - $50 million in annual sales
 • Leverage Endeavor’s network of business leaders, investors, entrepreneurs, academics and journalists to “nominate” potential candidates
 • Assess companies’ growth potential, critical challenges, and the entrepreneurial capacity and mindset of the team
 • Draft company overviews and detailed case studies to be used at Endeavor’s Local and International Selection Panels. These case studies analyze business concepts, innovation, growth potential and management teams
 • Prepare and coach final candidates for Local Selection Panels and International Selection Panels
 • Keep up-to-date statistics on Endeavor’s Selection Process and maintain an ongoing pipeline of potential entrepreneur candidates
Coordinate Endeavor Bulgaria’s Entrepreneur Services Process:
 • Support Account Manager in managing relationships with selected Endeavor Entrepreneurs
 • Work with Endeavor Global’s NY headquarters and other Endeavor affiliate offices to provide selected entrepreneurs with additional support and resources from Endeavor’s network
Обяви за работа
If you join Accenture Bulgaria you can make great ideas happen for some of the world's most dynamic companies. With broad global resources and deep technical know-how, we collaborate with clients to cultivate ideas and deliver results. Choose a career at Accenture and enjoy an innovative environment where challenging and interesting work is part of daily life.  We need people who can challenge conventional wisdom, offer unique perspectives and conceive more innovative solutions for our business. Our practice in Bulgaria is constantly growing and consequently, our HR Team needs to increase as well. In these terms, we intend to enhance our existing Recruitment Team by hiring a: Daily Responsibilities: • Take active part and ownership in the whole recruitment process from applications’ sourcing and pre-selection to final interviews with candidates; • Proactively source and attract candidates through networking, sourcing, direct approach, referrals, university relations, etc. • Come up with and implement innovative and original sourcing strategies to find the most suitable candidates; • Manage the recruitment process through various means: external job posting, databases/social media search, campus recruitment and head hunting • Onboarding Process support • Prepare and post our job openings adverts in the appropriate sources • Developing Graduate Recruitment through strong relationships with key universities • Work actively with our database system and ensure regular flow of invited candidates
Обяви за работа
PHP Developer Personnel Holding AD is a leading Bulgarian consultancy company providing a large choice of services in the HR domain.  We are currently looking for a motivated PHP Developer to join one of our client’s teams based in France. Our client is a rapidly developing IT engineering start-up that offers consulting/development services to some of the leading French companies such as Carrefour, Danone, Le Figaro, etc. The selected candidate should be willing to relocate permanently or temporarily to France (Paris area) where he/she will be working directly with the final client under the management of the Project Leader or independently. The employer offers various possibilities for on the ground trainings and career development.   Requirements for the successful candidate:
 • At least 2 years of experience in the field of PHP development
 • Experience with Symfony 2/3  and/or  Drupal 7
 • Working level in English and/or French is must
 • French will be considered as a big advantage
 • Initiative, communicative, willing to work in groups
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Able to work within deadlines
 • Willingness to challenge and be challenged
 • Able to dislocate in France (Paris area) for short and mid-term periods
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, Software Engineering or similar is an advantage
  The company offers you:
 • Working in a professional team and great working atmosphere
 • Competitive salary
 • Working on a project-by-project basis
 • Great opportunities for professional growth and trainings
 • Working in multinational team
 • Work on strategic and consistent projects
If you are interested in the position and your profile corresponds to the successful candidate requirements, please send your application (CV and motivation letter) to the following e-mail address: recruitment@personnel-hold.com, mentioning PHP in the title of your e-mail. During the selection process we might ask you to present references and/or contacts from previous employers.  
Обяви за работа
Our mission is to translate our clients’ recruitment needs into projects, creating virtuous circles between valuable candidates who want to grow and companies interested in hiring the best leaders and most promising talents. In our work, we are stirred by the desire to build up long-term relationships with our partners, accepting their challenges with enthusiasm and supporting them in finding successful solutions together; We follow every project with a strong focus on the objective, and with dedication, competence, professionalism and confidentiality, towards both candidates and client companies; We are well aware how important work is for every individual. And we believe that the value of a company is always measured by the potential, talent and value of its people; We are currently looking for an experienced Recruitment professional with Sales and Management skills to join our team as Division Manager. The main mission of the role is to be a brand ambassador of Wyser and to influence with passion and enthusiasm the team of consultants towards excellent project execution and state-of-the art customer relationship management. THE SCOPE OF RESPONSIBILITIES OF THE DIVISION MANAGER cover management, client-related and search & selection activities, such as: • Supervising a team of Recruitment Consultants  • Dealing with the budgeting process; project allocation among Consultants accordingly; • Ensuring that the team of the Division achieves performance KPI’s and business goals and implementing improvement plans;  • Fostering Consultants’ professional development, providing trainings, assessment and career succession planning • Overseeing internal and external reporting and that all relevant administrative procedures are conducted correctly and being followed. Using and following the regular update of online systems (CRM) • Carrying out proactive business activities regarding existing and new clients • Analyzing the market and identifying the “target” group of potential customers • Establishing and maintaining significant and long-lasting relationships with the main stakeholders of each company, developing complex business relationships;  • Utilizing a consultative approach and a positive relationship and image with clients, in order to retain and grow the search & selection business; • Leading the whole recruitment process from; identifying customer’s needs; CV screening and candidates assessment; interview logistics and placement negotiation; tracking of payment conditions and their accomplishment; • Evaluating and executing recruitment initiatives for high demand industries and sectors and functional specifics. SUCCESSFUL CANDIDATE’S PROFILE: • University degree; • Minimum 3 years previous experience in Recruiting and/or HR: • B2B consultancy experience and knowledge will be considered an advantage; • People Management experience (at least 2 years); • Client-oriented approach and solid understanding of business ethics; • Leadership and flexibility as personal characteristics; organization and multitasking skills;  • Charismatic senior professional who can mentor, guide, assess capabilities and achieve results through others; • Strong commercial acumen and proven track record in targets achievement;  • Experience in working and succeeding in a dynamic and fast changing environment; • A Team player. OUR OFFER: • Excellent remuneration and bonus scheme, based on personal and team performance;  • The opportunity to lead challenging and appealing recruitment projects;  • Join an international company and a multinational team and communicate with colleagues in other Wyser offices for cross-selling projects and/or corporate initiatives; • Regular and diverse professional training; • Opportunity for professional development; • Convenient office location (next to a metro station) in the central part of the city. If you are as passionate about Human Resources as we are, want to contribute to our business, and are willing to develop your personal and professional skills, please send us your CV.  All applications will be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection. Wyser EOOD activities are based on a Recruitment license №1482 issued on 30.07.2012, valid until 30.07.2017
Обяви за работа
Job Description The Financial Analyst Intern will be an integral member of our team and will work hands-on with the directors. Some of the tasks will include: perform desk research on markets, sectors, potential clients and business opportunities; perform complex analyses of financial statements and ratios actively participate in financial management and management accounting assignments for clients and portfolio companies (e.g. budgeting, financial reporting, consolidation and  reconciliation of accounts) perform M&A valuation analyses using various methodologies including discounted cash flow and transaction comparables (multiples) build detailed financial models to evaluate performance under various scenarios and to analyze the impacts of different capital structures participate in feasibility studies and due diligence reports preparation
Обяви за работа
Обработване на биологичен материал по съответните методики въведени в Лабораторията съгласно Системата за управление на качеството. Извършва апаратурен анализ, интерпретира и обобщава резултатите от анализите по направлението, за което отговаря, подготвя отчет от изпитването и го предоставя на Директора на Лабораторията. Извършва самостоятелно или в колектив научно-изследователска работа в съответствие с научно-изследователската програма на Лабораторията.
Обяви за работа
Описание на длъжността: да решава проблеми в областта на информационните технологии и системи, както и в управлението на договори на министерството в същата област; осигуряване на ефективното и ефикасно администриране и поддръжка на информационната, комуникационна и системна инфраструктура, обслужване и обучение на потребителите в министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 460 до 2300 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.   
Обяви за работа