Петък, 23 Юни 2017 г.
новини от последните 24 часа: 858
Лупа
- Обслужване на клиенти; - Работа с касов апарат; - Приготвяне на фрешове;  
Обяви за работа
ЕВРОМАРКЕТ е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника в България.    ЕВРОМАРКЕТ е представител на световни лидери като: - Sandvik - минна и кариерна техника; - Komatsu - багери, челни товарачи, булдозери; - Manitou – телескопични товарачи;  - Grove – мобилни кранове; - Potain – кулокранове; - Vermeer - безизкопни технологии, каналокопатели, техника за обработка на дървесина. Поради разрастването на бизнеса ние увеличаваме нашия екип.  Търсим човек с предприемачески дух и дългосрочна визия за длъжността ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР за трошачно-пресевни инсталации с марка SANDVIK.   Отговорности: • Дава решения за приложенията на продуктите на Sandvik  за специфичните нужди на различните клиенти - работи пряко с клиентите и консултира търговските специалисти от екипа; • Отговаря за търговския резултат на продуктовата група;  • Разширява клиентската база, като намира нови клиенти; • Комуникира с доставчика по всички въпроси, свързани с реализацията на продуктите; • Осъществява трансфера на know how от доставчика към търговските специалисти и клиентите; • Отговаря за ценообразуването на продуктите; • Предлага маркетингови кампании, промоции, акции.  
Обяви за работа
ЕВРОМАРКЕТ е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника в България.    ЕВРОМАРКЕТ е представител на световни лидери като: - Grove – мобилни кранове; - Potain – кулокранове; - Komatsu - багери, челни товарачи, булдозери; - Manitou – телескопични товарачи;  - Sandvik - минна и кариерна техника; - Vermeer - безизкопни технологии, каналокопатели, техника за обработка на дървесина. Поради разрастването на бизнеса ние увеличаваме нашия екип.  Търсим човек с предприемачески дух и дългосрочна визия за длъжността ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР за продуктите на  GROVE и  POTAIN .  Отговорности: • Дава решения за приложенията на продуктите на Grove и Potain  за специфичните нужди на различните клиенти  -  работи пряко с клиентите и консултира търговските специалисти в екипа; • Отговаря за търговския резултат на продуктовата група;  • Разширява клиентската база, като намира нови клиенти; • Комуникира с доставчика по всички въпроси, свързани с реализацията на продуктите; • Осъществява трансфера на know how от доставчика към търговските специалисти и клиентите; • Отговаря за ценообразуването на продуктите; • Предлага маркетингови кампании, промоции, акции.  
Обяви за работа

EВРОМАРКЕТ е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника в България. Направлението Евромаркет Метал е представител на световни марки като Lincoln Electric, Harris, BUGO, Pferd, Fein и др. – водещи в областта на: - заваръчни машини и консумативи, - машини и консумативи за рязане и шлайфане, - техника за крайцване, рязане и монтажно стиковане на тръби и листов материал, - техника за огъване на тръби, - пясъкоструйна, дробоструйна и водобластираща техника, - автоматизирана техника за пробиване, рязане и маркиране, - системи за промишлено боядисване. Във връзка с разрастване на дейността Евромаркет търси ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛИСТ за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ. Отговорности: - Дава решения за реализация на продуктовата гама; - Разширява клиентската база, работейки чрез търговски специалисти и персонално с крайни клиенти; - Комуникира с доставчика по всички въпроси, свързани с реализацията на продуктите; - Отговаря за трансфера на know how от доставчика към търговските специалисти и клиентите, осъществява продуктови и търговски обучения.  
Обяви за работа
Established in 1992, EUROMARKET is the largest trade-engineering company for industrial and construction equipment in Bulgaria, Our division for Construction tools and machinery is a representative of leading international brands including: - BOSCH Professional - Professional power tools and consumables - KOHLER SDMO - Portable generating sets - PUTZMEISTER – Mortar and plastering machines - ENAR - Concrete vibrators, screeds and compaction equipment - GÖLZ - Diamond cutting & drilling machines and consumables - MUNGO – Fasteners We are looking for a high performing Division manager to be in charge of the business and sales targets of the Construction tools and machinery division on the territory of Bulgaria. ACCOUNTABILITIES: • Manage the team - - set targets to sales representatives and monitor performance; - carry out actions to increase personal efficiency of the sales representatives; set individual tasks to team members; - provide guidance and support to sales representatives; - follow-up and support their work on major sales projects. • Build and develop relationships with key accounts / corporate clients; • Identify market opportunities and market shifts; • Manage the product strategy of the division. Negotiate with suppliers; • Manage the price policy; • Monitor timely payments by division’s clients; • Plan marketing activities - campaigns, promotions etc.; • Determine optimal inventory levels and ensure the stock turnover.  
Обяви за работа
Ако имаш интерес да:
 • участваш в установяването, анализирането и разрешаването на инциденти и проблеми,
 • свързани с фиксирани гласови услуги и оборудване
 • посредничиш при първоначалната диагностика с цел установяване на проблеми в инфраструктурата,
 • осигуряваща гласови услуги за клиентите на компанията и/или нейни партньори
 • извършваш 1-во ниво техническа поддръжка на клиенти с гласови услуги и оборудването им
 • работиш в екип от инженери в динамична среда и обичаш предизвикателства
Обяви за работа
The Enterprise Architect’s primary goal is to ensure IT and business alignment. It links the business mission, strategy, and processes to IT strategy and documents this using multiple architectural models or views that show how the current and future needs of an organization will be met in an efficient, sustainable, agile and adaptable manner. The Enterprise Architect works closely with management and subject matter experts in order to identify the necessary changes toward desired business vision, prepare technology roadmap and oversees the corresponding projects. If you have corresponding experience or are eager to:
 • drive digital transformation by producing and maintain IT strategy and technology roadmaps;
 • recommend and participate in the analysis, evaluation and development of enterprise long-term strategic and operating plans to ensure that the EA objectives are consistent with the enterprise’s long-term business objectives;
 • oversee the entire systems architecture, make improvements and rationalizations;
 • research overall ICT solutions on the market for particular technical requirements and business needs;
 • share best practices, lessons learned and constantly updates the technical system architecture requirements based on changing technologies, and knowledge related to recent, current and up-coming vendor products and solutions;
 • collaborate with all relevant parties in order to review the objectives and constraints of each solution and determine conformance with the enterprise architecture. Recommend the most suitable technical architecture and define the solution at a high level;
 • prepare and lead OSS and BSS concept projects and support implementations;
 • get knowledge and experience with cutting edge, innovative technologies;
 • work with international team of experts.
Обяви за работа
If you are good at:
 • collecting and analyzing functional and non-functional requirements related to the BSS landscape
 • creating relevant documents, technical specifications, etc.
 • performing impact analysis to assess the scope and technical impact of requested changes on
 • existing fixed systems and other BSS systems/functions
 • producing high level solution design documentation for new or existing platforms, services and products
 • working with IT development teams to create detailed system design specifications and suggesting
 • implementation approach for new or existing platforms, services and products
 • being a contact person with vendors/external contractors for BSS domain
Обяви за работа
• Хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна техника и периферия - on line, на място; • Осъществява аварийни и планови сервизни интервенции на място при клиента; • Участва в инсталацията, монтажа и пуска на нови електронни устройства; • Тестване на софтуерни разработки; • Дежурства - готовност от вкъщи за реакция при заявка за ремонт ON LINE или на място.
Обяви за работа
For our new office in Bulgaria, we are looking to hire a CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH SWEDISH . We need someone to receive phone calls and e-mails inquiries from our Sweden customers. To advise our clients, assist in ordering our products, respond to any complaints, and collaborate in any way on order, payment, etc. through our company's website. The ideal candidate must be fluent in Swedish and good in English, have excellent communication skills, be patient, tolerant to clients and have the ability to take quick and adequate decisions in difficult situations. He/She will: Manage customer inquiries via phone, email, live chat or social media Provide accurate information to meet customer needs  Assist customers to improve their shopping experience Follow procedures, guidelines and policies to resolve customer complaints Translate texts between English and  Swedish Conduct research and analysis when required Provide feedback to improve sales Provide reports
Обяви за работа
Ако имаш желание да придобиеш или усъвършенстваш своите познания в сферата на информационните технологии, да работиш и развиваш себе си в областта на бизнес анализа и управлението на ИТ проекти, ние ти предлагаме идеалната възможност. Ако искаш и имаш знанията да:
 • анализираш и документираш изискванията на вътрешните клиенти
 • координираш и подпомагаш процеса на разработване и тестване на софтуерните промени
 • и цялостни технически решения
 • идентифицираш и управляваш рискове в ИТ проекти
 • участваш активно в цялостното планиране, управление и контрол на ИТ проекти
 • от различен мащаб
Обяви за работа
Изготвя IRP отчета на производствената единица (фактически, FC и BP). Координира и проследява дейностите по контрол на себестойността. Осъществява “Benchmarking” по определени въпроси с други вътрешни и външни производствени единици. Координира бюджетните прогнози за работа на производствената единица и подготвя финансов отчет. Координира, подготвя и проследява месечни/седмични KPI справки. Координира процеса по изчисляване на стандартната себестойност. Прави оценка на рентабилността от нови проекти/предложения. Отговаря за точната отчетност на дългосрочни активи и инвентаризациите в производствената единица, както и за периодичното извършване и координиране на изчисленията на разходи на материални запаси, обезценки, обездвижени материални запаси и др. Проследява дейностите за намаляване на разходите. Близко сътрудничество със Счетоводния отдел на фирмата, с цел гарантиране на висококачествен финансов отчет (вътрешен и външен). Осигурява съответствието на производствената единица за която отговаря със SICS изискванията. Участва в процеса на изготвяне на Прогнозите и Бизнес плана за производствената си единица.  
Обяви за работа
Министерството на финансите /МФ/, ул. „Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 556/12.06.2017 г. на министъра на финансите                   ОБЯВЯВА КОНКУРС  ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция „Съдебна защита”, както следва: Описание на длъжността: осъществява подготовката по международни арбитражни производства, страна по които е  държавата; осъществява процесуално представителство на държавата, на МФ и на министъра на финансите пред съдебните органи в страната, като осигурява правна защита в съответствие с действащото законодателство в Република България. Размерът на основната заплата за конкурсните длъжности е от 460 до 1800 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Обяви за работа
If you are good at:
 • Information and Communication Technologies
 • configuration, administration and maintenance of ICT/ITS services for business customers
 • planning, design, coordination and implementation of new ICT/ITS services
 • providing the required level and quality of services agreed with internal and external customers (SLA, OLA)
 • performing proactive monitoring using available FCAPS systems (Fault-Management, Configuration,
 • Accounting, Performance and Security) and take the necessary measures to resolve the problems
 • reporting and constantly improve time to market for E2E service delivery and overall team performance
 • ensuring service quality, Response time for Incidents/Change/Implementation requests, percentage
 • of TTs with response time within the predefined time limits
 • developing and designing future proof and scalable ICT/ITS solutions
Обяви за работа
Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси с над 2900 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение на нас.  За наш партньор – една от водещите вериги супермаркети, търсим комуникативен и мотивиран кандидат за позицията: МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Описание на длъжността: 
 • Участва в процесите по подбор и администриране на персонала;
 • Управлява екип от специалисти в поверения му отдел;
 • Участва в изготвянето и контрола по спазването на процедурите и правилата на работа в компанията;
 • Изготвя анализи и справки за нуждите на управлението;
 • Участва в разработването на стратегии за мотивиране на служителите и подобряване на работния процес;
 • Представлява фирмата пред държавните контролни органи.
Обяви за работа