Събота, 29 Април 2017 г.
новини от последните 24 часа: 905
Лупа
"За програмния период 2007-2013 г. България отчете към ЕС почти 15 милиарда лева по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фондове, като общият процент на изпълнение е почти 98 на сто. По програмите от земеделските и рибарските фондове към Комисията отчетените средства са в размер на почти 5 милиарда лева, което е 98% от бюджета на двете програми", обяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова на среща с управляващите органи по програмите и...
Финанси - dnevnik.bg
Александър Димитров поема поста член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка АД, съобщи финансовата институция.Негов ресор са направленията "Разплащания", "Карти", "Информационни технологии" и "Виртуална банка".Останалите изпълнителни директори са Васил Симов, който е и председател на управителния съвет от 2011 г., Илиан Георгиев, също в ръководството на банката от...
Финанси - dnevnik.bg
Фирмите вече могат да прилагат по-лесния и изгоден режим за осигуровките, когато начисляват данък "уикенд". Това се случва след около година чакане и след като правителството одобри Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски.Ако компанията е избрала да плаща 10% данък върху разходите за ползването на фирмен телефон или автомобил (т.е. вече се е лишила от част от ДДС кредита), служителите няма да дължат...
Финанси - dnevnik.bg

Фирмите вече могат да прилагат по-лесния и изгоден режим за осигуровките, когато начисляват данък "уикенд". Това се случва след около година чакане и след като правителството одобри Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски.Ако компанията е избрала да плаща 10% данък върху разходите за ползването на фирмен телефон или автомобил (т.е. вече се е лишила от част от ДДС кредита), служителите няма да дължат...
Финанси - dnevnik.bg
Новата банкнота с номинал 50 евро и надпис и на кирилица влиза в обращение днес, съобщи Европейската централна банка.Тя е с допълнителна степен на защита, защото е най-фалшифицираната.Думата "евро" на кирилица е изписана под същия надпис на латиница и на гръцки.От нея има 8 милиарда в обръщение, което се равнява на половината от всички евробанкноти. Производството на една банкнота струва между 6 и 10 цента.
Финанси - dnevnik.bg