Петък, 23 Юни 2017 г.
новини от последните 24 часа: 858
Лупа
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет месец април завършва с излишък от 1.6 млрд. лв. или 1.6% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Резултатът се отнася до салдото по консолидираната фискална програма, която включва освен републиканския бюджет и бюджетите на социалното осигуряване, бюджета на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетите на ВУЗ, БАН, БНТ и БНР, извънбюджетни фондове и сметки и др.<br /><br />Излишъкът се формира от този по...
Финанси - dnevnik.bg
Работата на Комисията за финансов надзор (КФН) расте, а в същото време тя няма ресурс да поддържа адекватна ИТ инфраструктура и да привлича високо подготвени специалисти. Това се казва в отчета на институцията за изтеклата 2016 г., оповестен днес.<br /><br />В пазарния анализ, включен в отчета, се отбелязва и сериозния ръст в активите (12%), които управляват поднадзорните на комисията, като техният размер достигна близо 22.8 млрд. лева, или 26% от БВП.<br /><br />Въпреки...
Финанси - dnevnik.bg