Четвъртък, 25 Май 2017 г.
новини от последните 24 часа: 719
Лупа
Печатницата на БНБ вече има право да печата евробанкноти

Съвместното дружество "Обертюр Фидюсиер" АД – София, с акционери Печатницата на БНБ и Oberthur Fiduciaire SAS – Франция, получи акредитация от Европейската централна банка за отпечатване на банкноти евро, съобщи Българската народна банка. Това дава право на съвместното дружество да участва в търгове, провеждани от централните банки на страните от еврозоната, за производство на евро банкноти.

Съвместното дружество беше създадено през ноември 2013 г. и въпреки...
Финанси - dnevnik.bg