Вторник, 23 Май 2017 г.
новини от последните 24 часа: 844
Лупа
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖЪР в Арайз Ко. ООД
“Арайз Ко.“ ООД е българо-американска компания с четири годишен опит в онлайн търговията на собствена модна линия. Компанията е ориентирана основно към външните пазари с акцент Съединените Щати и Западна Европа.
Фирмата търси да назначи Производствен Мениджър за разрастващия се офис в София.
Към момента компанията произвежда около 12 000 дамски облекла средногодишно, като за целта използва собствено ателие в Пловдив и/или възлага дейности на подизпълнители. Ръководителят производство ще отговаря за екип от 8 човека в ателието в София, както и ще управлява производствения процес в София и възложеното производство на подизпълнители. Фирмата очаква бързо разрастване на дейността си и Производственият Мениджър ще има ключова роля за осигуряването и поддържането на изключителното качество на продуктите.
За идеалния кандидат това е отлична възможност за развитие и взимане на управленски решения в динамично развиващия се моден бранш.

Основни длъжностни задължения
1. Управление на екип от 8 човека в централния офис на компанията в София.
2. Изготвяне на производствен график (на сезонен и ежедневен принцип) – схема на производство по брой модели и размери.
3. Разпределение на количествата и моделите за производство между ателието в София и подизпълнителите на фирмата (всички артикули на фирмата – трикотаж, плетива, дънкови и кожени изделия и др.).
4. Планиране и регулиране на производствения цикъл и график на фирмата на база постъпили поръчки. Следене за оптималното запълване на работния процес.
5. Координиране производствените програми на подизпълнителите на фирмата (модели, количества, доставки на материали, срокове за изпълнение, експедиция на готовите модели, ценова политика).
6. Контролиране качеството и сроковете на изработка на ателието на компанията и подизпълнителите.
7. Проследяване за оптималното използване на производствените материали.
8. Проследяване и завеждане в инвентарната система на готовата продукция. Изготвяне на план график за производство на допълнителни бройки.
9. Изготвяне на план за действие при различни аварийни ситуации, свързани с производствената дейност.
10. Проектиране и управление на отчетна дейност на показателите за ефективност на производството.
11. Подпомагане при търсенето на основни и помощни материали.
12. Подпомагане при търсенето на алтернативни доставчици и подизпълнители.
13. Участие при обучението и повишаване на квалификацията на работниците при усвояване на умения за работа с нова техника и технологии.

 
Обяви за работа