Вторник, 25 Юли 2017 г.
новини от последните 24 часа: 934
Лупа
Управител на Центрове за настаняване от семеен тип в Фондация Сийдър
Фондация „Сийдър” търси „Управител на Център за настаняване от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил
 
Фондация „Сийдър” обявява свободно работно място за длъжността „Управител на център за настаняване от семеен тип „Сияние” в гр. Кюстенди, със следните  отговорности:
Управителят на услугата ЦНСТ управлява всички аспекти на услугата, за да се осигури най-добрата практика в предлагане на услуги от резидентен тип за 24 деца и лица в ЦНСТ-Кюстендил, която да гарантира спазване на правата на клиентите и подобряване качеството им на живот.  
Управителят на услугата:
  • Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, включително поддържане на сградите, управление на финансови отчети и бюджетиране, като използва ресурсите честно, ефективно и в най-добрия интерес на клиентите;
  • Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на клиентите да развият пълния си потенциал; гарантира поддържането на отлични стандарти на грижа за клиентите, зачитане на мнението им и защита на техните права;
  • Управлява екип от 35 служители – счетоводител/администратор, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, социални терапевти, шофьор;
  • Представлява услугата пред  местни и регионални власти и неправителствени организации;
 
Успешният кандидат притежава:
  • Образование и/или опит в областта на права на детето, закрила на детето, реформа за детска грижа и/или работа с деца или възрастни с увреждания;
  • Опит в управлението и координирането на хора и бюджети;
  • Познание за политиките и практиките за деинституционализация в България е за предпочитане;
  • Отлични организационни умения и умения за планиране, както и способност да поема инициатива и да работи под напрежение.
Фондация „Сийдър” предлага работа в динамична среда и възможности за профeсионално. развитие чрез обучения и супервизии.
 
Документи за кандидатстване:
1. Автобиография (европейски формат)
2. Мотивационно писмо
3. Копие на диплом за завършено образование
 
Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на вниманието на Ваня Стратиева – Програмен директор:
  • По електронен път на:   vania@cedarfoundation.org
  • На място в Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена", ул. „Синчец" № 11, на вниманието на: Гуна Божилова
 
Краен срок за подаване на документите:  04.08.2017 г.
Телефон за контакт: 0884378854
 
Обяви за работа