Сряда, 26 Юли 2017 г.
новини от последните 24 часа: 945
Лупа
Младши специалист "Първо ниво обслужване на мобилни услуги" in Мобилтел

  • приемаш входящи обаждания и консултираш клиентите на компанията,
  • усъвършенствайки своите комуникативни и технически умения
  • участваш активно в процеса на продажби на услугите на компанията
  • и усъвършенстваш своите умения за продажба
  • работиш в екип от високо мотивирани специалисти

Обяви за работа