Събота, 23 Септември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 665
Лупа
СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРИРАНЕ НА РАЗХОДИ в Евромаркет
- Обработва заявки за разходи, като следи за спазването на фирмените процедури за одобрение.
- Въвежда и проверява валидността и коректността на получените документи за извършените разходи. При необходимост изисква от колегите коригиране и допълване на документи и информация.
- Води архив на въведените данни.
- Изготвя справки и статистики в Excel, анализира данни.

 
Обяви за работа