Събота, 25 Ноември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 723
Лупа
Младши специалист "Животозастраховане" – по заместване
Издава застрахователни полици;
Обслужва клиенти по сключване на застраховки;
Разяснява  на клиентите предимствата на общите условия и клаузите на компанията по съответния застрахователен продукт;
Работи в екип за обслужване методологически ГП/П и  посредниците по сключване на животозастрахователни продукти на дружеството; обработва и класифицира документи;
Следи за изтичане срока на застраховките и редовността на плащане на премиите;
Работи в екип  в процеса на оценка на риска;  При поискване води кореспонденция с презастраховател;
При необходимост подготвя, организира и участва в обучителни програми на дружеството с актуална тематика и подготовка на презентации, във връзка с животозастрахователните продукти.
Обяви за работа