Събота, 25 Ноември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 723
Лупа
Сервизен инженер медицинска апаратура и оборудване в АПР ООД
 
  • Инсталиране на апаратите и осигуряване на безпроблемното им функциониране
  • Поддръжка и сервиз на апаратурата
  • Разрешаване на възникнали проблеми по апаратурата, на място или чрез консултиране на клиентите по телефона
  • Участия в професионални събития (конференции, конгреси, изложби, търгове)
Обяви за работа