Понеделник, 18 Декември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 719
Лупа
Министерството на финансите пласира ценни книжа за 80 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 г., която беше пусната в обращение на 27 септември 2017 година.<br /><br />На проведен на днес аукцион бяха пласирани ДЦК за 80 млн. лв., с което обемът на емисията достигна 250 млн. лева, съобщиха от министерството на финансите.<br /><br />Среднопретеглената доходност възлезе на 0.36%, като в сравнение с предходния аукцион за емисията намалява с...
Финанси - dnevnik.bg