Събота, 16 Декември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 740
Лупа
Супервайзор - Качествен контрол в ИКАП България ЕАД чрез ИКАП България ЕАД
За един от нашите клиенти, търсим Супервайзор - Качествен контрол.

Основни задължения:
• Ръководи и организира дейността по осъществяване на контрол на качеството на производството.
• Координира връзките и организацията за спазване на стандартизационните изисквания за качеството на продукцията и влаганите суровини и материали.
• Отговаря за прилагането на системата за организация на контрола на качеството.
• Анализира причините за допуснато производство на некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността.
 
Обяви за работа