Събота, 16 Декември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 740
Лупа
Строителен инженер в Револют Солюшънс ООД
Револют Солюшънс ООД е млада компания създадена през 2014 година, която осъществява архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи.

Druvestwoto търси да назначи Строителен инженер за срок от 8 месеца на 6 (шест) часов работен ден за своя офис в Троян във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.002-0080-C01 с наименование „Разработване на иновативен продукт ор Револют Солюшънс ООД“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“

Револют Солюшънс ООД е млада компания създадена през 2014 година, която осъществява архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи.

Основни задължения:

- участва при разработването и внедряването на конструктивни разработки.

- участва и съдейства за изпитванията и настройката на новите разработки.
 

Основни отговорности:

- носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика;

- носи отговорност за съхранението на получената от него техническа документация.
Обяви за работа