Събота, 21 Април 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1337
Лупа
F&B Мениджър в Карачи ЕАД
Основните задължения на позицията са да:

1. Ръководи управлението на звено “Хранене” в хотелския комплекс.
2. Ръководи съставянето на менюто, съобразно определения в него асортимент от ястия и напитки.
3. Следи за нивото на обслужване и хигиената в ресторанта и кухнята.
4. Контролира с какви продукти и какъв грамаж се приготвят ястията и изготвя заявки за продукти и напитки.
5. Извършва ревизия на наличните храни и напитки.
6. Ежедневно контролира спазването на финансовата дисциплина и за своевременно изготвяне на статистическите, платежни и др. документи.
7. Планира и назначава персонала според заетостта на хотела.
8. Въвежда, обучава и контролира персонала според фирмените стандарти за работа.
9. Ръководи пряко цялостния процес по изхранването на гостите.
10. Поддържа постоянен контакт с представителите на ТО и ТА, чиито туристи са настанени в хотела, с цел предотвратяване на рекламации и своевременно реагиране на евентуални проблеми.
11. Изготвя графици за работа на персонала .
12. В края на работния ден отчита всички звена в отдел “Хранене” и съхранява паричните наличности, а на следващия ден се отчита в “Счетоводство”.
Обяви за работа