Четвъртък, 24 Май 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1571
Лупа
Ръководител проекти с ограничена или пълна проектантска правоспособност в Вилмат Холдинг
- Проектиране 
- Планиране и контрол на сроковете за изпълнение на проекта;
- Планиране и контрол на ресурсите по всеки проект (труд, хора, материали, доставки);
- Контрол на бюджета по проекти;
- Осигуряване на техническа консултация на специалисти, проектанти, инвеститори;
 
Обяви за работа