Понеделник, 21 Май 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1542
Лупа
Техник електрически системи в Вилмат Холдинг
• Изграждане на кабелни трасета за слаботокови системи - структурни кабелни системи, 
видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване, BMS и др.;
• Монтаж и подвързване на слаботокови системи;
• Изграждане на електрически инсталации ниско напрежение (до 1000 V);
• Монтаж на UPS;
• Изграждане на оптични мрежи (полагане на кабел);
• Сервизна дейност по отстраняване на аварии по изградените системи;
Обяви за работа