Четвъртък, 24 Май 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1571
Лупа
Електротехник в завод в гр. Луковит в Винербергер ЕООД
- отстранява възникнали повреди на електрооборудването съобразно указанията на прекия ръководител и съответните технологични инструкции;
- поддържа автоматиката на всички съоръжения в завода – според инструкциите на съответните машини
- осигурява правилното протичане на технологичния процес;
- извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
- анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за предотвратяването им;

 
Обяви за работа