Неделя, 21 Октомври 2018 г.
новини от последните 24 часа: 2544
Лупа
Бюджетът се очаква да завърши септември с 2.6% излишък

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2018 г. да бъде положително в размер на 2.7 млрд. лв.(2.6 % от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите. В КФП влизат освен държавният бюджет, но и този на висшите училища, съдебната и социалната система, общините и др.

Приходите и помощите към септември се очаква да бъдат 29.2 млрд. лв. (76.4 % от годишния разчет), като спрямо...
Финанси - dnevnik.bg