Неделя, 21 Октомври 2018 г.
новини от последните 24 часа: 2544
Лупа
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, отдел "Европейски финансови институции", д-я МФИС в МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Министерството на финансите /МФ/, ул. „Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 906/08.10.2018 г. на министъра на финансите
                       ОБЯВЯВА КОНКУРС
           за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”
в отдел „Европейски финансови институции“ на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“, както следва:
Описание на длъжността: подпомага финансовото и нефинансово сътрудничество на Република България с Европейска инвестиционна банка, както и с други институции, участващи при финансиране на инвестиционни проекти в България и съдейства за ефективното участие на страната в работата на тези институции.
Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 510 до 1800 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 

 
Обяви за работа