Сряда, 18 Октомври 2017 г.
новини от последните 24 часа: 717
Лупа
През юли продължава възходящият темп на кредитиране, стабилен остава и темпът на намаление на лошите и преструктурирани заеми. Депозитите продължават да растат въпреки ниските лихви. Това показват данните на БНБ, цитирани в днешния брой на "Капитал daily".<br /><br />Ръст в кредитирането има и при фирмите, и при домакинствата.<br /><br />Заемите за домакинствата нарастват с 5.5% на годишна база до общо 9.2 млрд. лв., което е лек спад в сравнение с ръста от 6%,...
Финанси - dnevnik.bg
С промени във Валутния закон Министерството на финансите облекчава някои административни процедури. Това се вижда от проекта, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на правителството.<br /><br />От проекта се вижда, че се предлага да отпадне регистрационният режим за фирмите, които добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях по занятие. В момента се изисква регистрация в Министерството на финансите 14...
Финанси - dnevnik.bg
Брутният външен дълг в края на юни 2017 г. е 34.615 млрд евро (70 на сто от БВП), което е с 27 млн. евро (0.1 на сто) по-малко в сравнение с края на 2016 г. Това показват данните на БНБ.<br /><br />Дългът нараства с 4.1 млн. евро (0.01 на сто) спрямо юни 2016 г. (34.611 млрд. лв., 73.1 процента от БВП).<br /><br />В края на юни дългосрочните задължения са 26.245 млрд евро (75.8 на сто от брутния дълг, 53.1 на сто от БВП), като намаляват с 409.7 млн. евро (1.5 на сто)...
Финанси - dnevnik.bg

Министерството на финансите публикува на сайта си предложение за промени в Закона за публичните финанси.<br />Промените са в изпълнение на препоръки на Европейската комисия за повишаване на ефективността на публичните разходи и разширяване на обхвата на бюджетната рамка чрез включване в националните бюджетни документи на повече информация за сектор "Държавно управление", посочват вносителите на документа.<br /><br />С проекта се въвеждат конкретни последици и...
Финанси - dnevnik.bg
През юли се наблюдава повишение на лихвите по потребителските заеми и продължаващ макар и слаб спад на лихвите по депозитите. При заемите за фирми се вижда лек спад. Това показват данните на БНБ, цитирани от "Капитал Daily".<br /><br />След като през юни годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити в левове се покачи, през юли са се увеличили и лихвите по заемите за потребление и в левове, и в евро, както и тези по жилищните кредити в евро. Така през...
Финанси - dnevnik.bg
Излишъкът в бюджета ще достигне над 2.15 млрд. лева към август по предварителни данни на Министерството на финансите, цитирано от БТА. Това означава, че излишъкът ще бъде в размер 2.2%от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).<br /><br />Салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните (включително осигурителните) приходи.<br /><br />Същевременно салдото по сметките за средства от ЕС през...
Финанси - dnevnik.bg
Ниските лихви продължават да тежат на резултатите на българските банки и през юли, се вижда от данните на БНБ за седеммесечието, цитирани от "Капитал Daily".<br /><br />Към края на седеммесечието нетният лихвен доход общо за сектора е 1.56 млрд. лв., което е с 4.91% по-малко спрямо година по-рано. В тези условия банките опитват да компенсират поне донякъде и с по-големи постъпления от такси и комисиони, което се вижда и в отчетите им – за първите седем месеца на годината...
Финанси - dnevnik.bg
Българските фирми държат в касите си 13 милиарда лева, сочат счетоводните им баланси, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Агенцията е направила през миналата седмица 550 проверки, като е открила, че има случаи на липсващи средства от касите.<br /><br />"Данните от счетоводните баланси на хиляди юридически лица сочат, че имат голяма сума пари в брой. По време на проверките се изследва дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито...
Финанси - dnevnik.bg
Комисията за финансов надзор ще мине на пълна издръжка от събираните от нея такси. Това предвиждат промени в закон, по който работи ведомството. Измененията са публикувани на сайта на Министерството на финансите.<br /><br />Освен повишението на таксите се въвеждат и несъществуващи в момента в резултат на промени в други закони - Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа,...
Финанси - dnevnik.bg
Комисията за финансов надзор (КФН) не може да изпълнява своите ангажименти без финансов ресурс, с който да наеме висококвалифицирани експерти. Това заяви председателят на регулатора Карина Караиванова винтервю за investor.bg. <br />С наличния финансов ресурс успяваме да наемем актюери, финансисти и специализирани юристи само на ниво младши експерт, т.е. хора, които трябва да бъдат обучавани, посочи Караиванова.<br /><br />Тя изрази надежда, че с повишаването на таксите това ще...
Финанси - dnevnik.bg
Бившият изпълнителен директор на НАП Бойко Атанасов и депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова ще бъдат номинирани за заместник-председатели на КФН, научи "Капитал" от три различни източника, информира изданието в днешния си брой.<br /><br />Според информацията Атанасов ще бъде предложен за ръководител на дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", а Йорданова - за осигурителния надзор. И двамата са политически кандидатури, а не експертни фигури: първият е свързван с...
Финанси - dnevnik.bg
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще работи в България за намаляване дела на необслужваните заеми, които пречат на банковия сектор и са спънка пред икономиката заради намаления достъп до заеми. Това съобщават от институцията.<br /><br />От дълго време необслужваните заеми се смятат за пречка пред съживяването на кредитните пазари. Дори когато са напълно провизирани, те отнемат от времето на банковите мениджъри и тези на фирмите и оскъпяват другите заеми,...
Финанси - dnevnik.bg
Бившият изпълнителен директор на НАП Бойко Атанасов и депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова официално са номинирани за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор (КФН), се вижда от сайта на парламента.<br /><br />Това е вторият опит на председателя на регулатора Карина Караиванова да попълни комисията, която функционира в намален състав още от времето на предишния й шеф Стоян Мавродиев. През юли Народното събрание отхвърли тогавашните експертни предложения на Караиванова,...
Финанси - dnevnik.bg
Конкурсът за директор на Националния исторически музей се проведе, въпреки че с оттеглянето на Божидар Димитров в състезанието остана само един човек - проф. Вера Бонева от Университета по блиблиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).<br /><br />Изслушването й бе днес от 14.30 ч. в Министерството на културата. Запис от него обаче няма да бъде публикуван в канала на министерството в YouTube, каквато е новата практика, тъй като не всички присъстващи са дали разрешението си за...
Финанси - dnevnik.bg
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции обяви конкурс на един етап за продажбата на 67.646% от капитала на "Общинска банка" АД.<br />Агенцията е изпратила уведомителни писма за конкурса до банки и фондове, които работят на територията наБългария и е публикува обява в днешния брой на вестник "Файненшъл таймс".<br /><br />За продажба се предлагат 3 880 388 акции, собственост на Столичната община. Конкурсът се обявява след решение на...
Финанси - dnevnik.bg